• info@pis.gov.np
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
English

कर्मचारीहरु

प्रमोद खनाल

कर्मचारी संकेत नं. :     १८४४५५

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     नायव सुव्वा

फोन नम्बर :     ९८५११५१८१८

ईमेल :    

बालकृष्ण गुरागाई

कर्मचारी संकेत नं. :     २०२११०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     नायव सुव्वा

फोन नम्बर :     ९८४२६४६४०९

ईमेल :    

मञ्जु कुमारी गौतम

कर्मचारी संकेत नं. :     १७३५५४

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     नायव सुव्वा

फोन नम्बर :     ९८४३११९६००

ईमेल :     manjugautam60@gmail.com

जनरदन बिक्रम कार्की

कर्मचारी संकेत नं. :     १८४२५७

श्रेणी/तह :     नायव सुव्वा

पद :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

फोन नम्बर :     ९८५११४७७७५

ईमेल :     janardankarki2069@gmail.com

उपेन्द्र रार्इ

कर्मचारी संकेत नं. :     २१३६३६

श्रेणी/तह :     नायव सुव्वा

पद :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

फोन नम्बर :     ९८४३४३४०२७

ईमेल :    

सुमन सैंजु

कर्मचारी संकेत नं. :     २१३५७७

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     कम्प्युटर अपरेटर

फोन नम्बर :     ९८४९१२९४९६

ईमेल :    

रमिला खनाल रावल

कर्मचारी संकेत नं. :     १९१८१०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     लेखापाल

फोन नम्बर :     ९८४९०००६१९

ईमेल :    

रन्जना थापा योगी

कर्मचारी संकेत नं. :     १४९४४३

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     नायव सुव्वा

फोन नम्बर :     ९८४१८८७१५७

ईमेल :    

सरला थापा

कर्मचारी संकेत नं. :     १८६४३५

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰प्रथम श्रेणी

पद :     नायव सुव्वा

फोन नम्बर :     ९८४१४८४४२०

ईमेल :     saralathapa12@yahoo.com

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना,
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
 • +९७७ ०१ ५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्