• PIS

  PIS मा अाफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहोस्

  के तपार्इको फोटो PIS मा छ ? यदि छैन भने Passport साइजको फोटो Scan गरेर अपलोड गर्नुहोस् ...

  पुरा पढ्नुहोस

 • PIS
 • PIS

  वैयक्तिक (PIS) विवरण अद्यावधिक गर्न निजामती किताबखानाको अनुरोध

  के तपाईको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक छ ?

  आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक छैन भने अद्यावधिक गर्ने माध्यम ...

  पुरा पढ्नुहोस


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

7 2 2 8 3 4