• PIS

    आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न अनलाइन अनुरोध गर्नुहोस्

    के तपाईको विवरण अद्यावधिक छ ?

    यदि तपार्इको विवरण अद्यावधिक छैन भने अद्यावधिक गर्न अावश्यक कागजात सहित अनलाइन अनुराेध गर्नुहोस्।


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

6 7 7 3 1 3