• PIS

  PIS अध्यावधिक सम्बन्धी जानकारी

  PIS अध्यावधिक सम्बन्धी जानकारी

  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रेषित सूचना अनुसार समायोजन प्रयोजनका लागि PISअध्यावधिक गर्न तोकिएको समय समाप्त भएको हुँदा अब उप्रान्त नियमित प्रक्रियाबाट मात्र अध्यावधिक कार्य सञ्चालन गरिने भएकाले आ-आफ्नो अध्यावधिक गर्नु पर्ने कागजात तोकिएको संकलन कक्षमा बुझार्इ अध्यावधिक कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

 • PIS

  आफ्नो पि.आई.एस. हेर्ने तरिका

  आफ्नो पि.आई.एस. हेर्ने तरिका

  पुरा पढ्नुहोसआ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

2 1 4 6 0 9 6