संपर्क ठेगाना:

निजामती किताबखाना
हरिहरभवन, ललितपुर
नेपाल


टेलिफोन : +९७७ ०१ ५०१०१३८, ५०१०२९८
फ्याक्स : +९७७ ०१ ५०१०२१७
ईमेल : info@pis.gov.np
वेबसाईट : http://pis.gov.np

तपाईंका गुनसाहरु पठाउनुहोस्:
यात्रा सङ्ख्या

2 5 8 1 6 3 6