• info@pis.gov.np
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
English

कर्मचारीहरु

सावित्रा अधिकारी

कर्मचारी संकेत नं. :     २१४५६९

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४२६७१६१०

ईमेल :    

आग्रह आचार्य

कर्मचारी संकेत नं. :     २१९१७०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८५७६८९९९९

ईमेल :    

हेमराज ढकाल

कर्मचारी संकेत नं. :     २१९१८०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४९३७७१७८

ईमेल :    

गोमा कुमारी काफ्ले

कर्मचारी संकेत नं. :     २१८९०२

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४२९२६१०४

ईमेल :    

दिपा पंज्ञानी

कर्मचारी संकेत नं. :     २१९०३०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४९५६४७१२

ईमेल :    

पुजा आचार्य

कर्मचारी संकेत नं. :     २१९०३०

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४९५६४७१२

ईमेल :    

सुजन श्रेष्ठ

कर्मचारी संकेत नं. :     २२०३६९

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     खरिदार

फोन नम्बर :     ९८४१६०९६७४

ईमेल :     sujansth02@gmail.com

भगबती प्रसाई

कर्मचारी संकेत नं. :     २२४७१२

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

फोन नम्बर :     ९८४९१६४५४५

ईमेल :    

इन्दिरा खड्का

कर्मचारी संकेत नं. :     २२७७६७

श्रेणी/तह :     रा॰प॰अनं॰ द्धितीय श्रेणी

पद :     सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

फोन नम्बर :     ९८६१७८००००

ईमेल :    

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना,
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५५२८९७५
 • +९७७ ०१ ५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्