• info@pis.gov.np
 • ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
English

"निजामती सेवा दिवस २०७८-८२ को नारा : "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

उद्देश्यहरू

 

राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) का उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्

 • सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको शुरु नियुक्तिदेखि अवकाससम्मको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु।
 • सेवाबाट अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्नु।
 • सेवाबाट अलग भएका निजामती कर्मचारीहरूले पाउने निवृत्तभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तभरण, सन्ततिवृत्ति लगायतका सुविधाहरू किटान गरी अधिकारपत्र प्रदान गर्ने र तिनको अभिलेख राख्नु।
 • सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनु।
 • निजामती कर्मचारी सूचना केन्द्रको रूपमा कार्य गर्नु

राष्ट्रिय कितावखाना (प्रहरी) का उद्देश्यहरु

 • सम्पुर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको शुरु नियुक्तिदेखि अवकासम्मको अभिलेख अध्यावधिक गरी राख्नु ।
 • सेवबाट अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुकव अभिलेख राख्नु ।
 • सेवाबाट अलग भएका प्रहरी कर्मचारीहरुले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, सन्ततिवृत्ति लगायतका सुविधाहरु किटान गरी अधिकारपत्र प्रदान गर्ने र तिनको अभिलेख राख्ने।
 • सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कहरु उपलब्ध गराउनु ।

राष्ट्रिय कितावखाना (विद्यालय शिक्षक) का उद्देश्यहरु

 • सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरुको शुरु नियूक्ति देखि अवकाश हुँदा सम्मको आभिलेख सुरक्क्षित र व्यवस्थित रुपमा अद्यावधिक गर्ने ।
 • सेवाबाट अलग भएका शिक्क्षकहरुले निवृत्तभरण उपदान​, औषधी उपचार खर्च, पारिवारीक निवृत्तभरण, सन्तती वृत्ती, विरामी विदा (अस्थायी अवधिको समेत​) को रकम आदि सुविधा उपलब्ध गराउने र सो को अभिलेख रख्ने।
 • सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्थयी शिक्षकको सेवा, सुविधा, अभिलेख सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउने। शिक्षकहरुको अभिलेखको सूचना केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने। शिक्षकहरुको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने गराउने ।

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना,
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
 • +९७७ ०१ ५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्