पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता कसरी बनाउने ?

प्रकाशित मिती २०७२-९-१९

पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता बनाउन  Click Here

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  " 10.1.22.9 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - आन्तरिक " मा connect गर्नुहोस् |

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाहिरबाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  "202.45.147.44 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - बाह्य  " मा connect गर्नुहोस् |

 

केहि समस्या परेमा विस्तृत जानकारी सहित info@pis.gov.np मा ईमेल पठाउनुहोला |

Last Update On: २०७२-९-२०

यात्रा सङ्ख्या

2 9 8 7 8 0 1