सम्पत्ति विवरण दर्ता नं. र संकेत नं. खोज्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-५-२१

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत GIDC को नेटवर्कमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई यस विभागको वेबसाईट(pis.gov.np)बाट सम्पत्ति विवरण दर्ता नं.  र संकेत नं. खोज्ने प्रकृयामा समस्या उत्पन्न भएकोले सो समस्या समाधान नभए सम्मको लागि उक्त विवरण विभागको वेबसाईट(pis.gov.np)मा गई "पी आइ एस लगिन - बाह्र्य" लिङ्कमा क्लिक गरी  सम्पत्ति विवरण दर्ता नं. खोज्नुहोस्  र संकेत नं. खोज्नुहोस्‌मा क्लिक गरी सो विवरणहरु खोज्न सकिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ । यसबाट तपाईहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति विभाग क्षमा प्रार्थी छ ।

Last Update On: २०७७-५-२१

यात्रा सङ्ख्या

2 6 9 0 3 6 2