कार्यालयहरुको कोड

प्रकाशित मिती २०७७-६-२३

https://drive.google.com/file/d/1YUGKqGtJAPHN9jE2uYtOVz8dcuo8yodh/view?usp=sharing

Last Update On: २०७७-६-२३
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)को ढाँचाको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

Last Update On: २०७७-५-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

सेवा प्रवाह स्थगन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-२९

Last Update On: २०७७-४-२९
पुरा पढ्नुहोस

आ. व. २०७७/७८ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-९

Last Update On: २०७७-४-११
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. ७७/७८ को लागि यस विभागबाट मिति २०७७/०३/३० मा स्वीकृत भएको तलबी प्रतिवेदन फाराम

प्रकाशित मिती २०७७-३-३१

Last Update On: २०७७-३-३१
पुरा पढ्नुहोस

मिति २०७३/०४/०१ पश्चात पाउने १ दिन बराबरको प्राविधिक २ ग्रेड बापतको ग्रेड रकम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७७-३-३१

Last Update On: २०७७-३-३१
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७७-३-२५

Last Update On: २०७७-३-२५
पुरा पढ्नुहोस

साप्ताहिक प्रगती विवरण

प्रकाशित मिती २०७६-१२-३

Last Update On: २०७६-१२-३
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१५

Last Update On: २०७६-१०-१५
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 6 5 4 9 1 3