समयमा सम्पत्ति विवरण दाखिला छुट भई जरिवानामा परी पूनः दाखिला गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी सवै सार्व

प्रकाशित मिती २०७२-२-४

समयमा  सम्पत्ति  विवरण दाखिला छुट भई जरिवानामा  परी पूनः दाखिला गर्ने कार्यविधि  सम्बन्धी  सवै सार्वजनिक  निकाय  र  कर्मचारीहरुको  निमित्त  जारी  सूचना
१.    भ्रष्टाचार निवारण ऐनले तोकेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय अनुसारको दण्ड जरिवाना रकम रु.५,०००।-  प्रशासनिक दण्ड जरिवाना राजस्व आम्दानी शीर्षक नं. १४३१२ मा दाखिला गराई सम्बन्धित कार्यालयमा राजस्व आम्दानी बाँधि सम्बन्धित कार्यालय मार्फत एकमुष्ठ रुपमा सम्पत्ती विवरण सहित पठाउनु पर्नेछ ।
२.     समयमा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फारम नभरेका कर्मचारीको अभिलेख नहुँदा त्यस्ता कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरी हाल सेवा निवृत्त भैसकेपछि मात्र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फारम भरी सेवा सुविधा लिन आउनेहरुको हकमा पनि माथि प्रकरण (१) को अनुसारको कार्यविधि पूरा गरेपछि मात्र सिटरोल दर्ता प्रमाणित गर्ने र सम्पत्ती विवरण बुझ्ने कार्य हुनेछ ।

Last Update On: २०७२-२-४

यात्रा सङ्ख्या

1 4 1 3 0 4 5