सिटरोल अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०६९-११-१०

यस विभागमा सिटरोल विवरण भरि पेश गर्नु भएका कर्मचारीहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरुको केहि कागजात नपुग भएकोले फायल अध्यावधिक हुन नसकि अनिवार्य अवकास लगायत अन्य विवरण एकिन गर्न कठिनाई परेकोले यस विभागबाट तयार गरि वेबसाईटमा राखिएका विवरणहरु मध्ये आफ्नो नामको विवरणमा नपुग कागजात हेरि यथासिघ्र निजामति किताबखानामा पठाइदिनुभई आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्नुहुन यो सूचना गरिएको छ ।

पुनस्च: तलको डाउन्लोड लिन्कबाट फाइल डाउन्लोड गरी आफ्नो विवरण हेर्नुहोला।

Last Update On: २०६९-११-१५
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

1 1 5 0 8 8 1