अनलाइन सिटरोल दर्ता उपयोग गर्ने तरिका

प्रकाशित मिती २०७३-१०-१९

Last Update On: २०७३-१०-१९
पुरा पढ्नुहोस

२ बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरीसकेका तर सिटरोल दर्ता नगरेका कर्मचारीहरुको लागि कार्यालयले प्रमाण

प्रकाशित मिती २०७३-४-६

Last Update On: २०७३-४-६
पुरा पढ्नुहोस

अौषधी उपचारको अभिलेख माग गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी परिपत्र

प्रकाशित मिती २०७३-३-९

Last Update On: २०७३-३-९
पुरा पढ्नुहोस

अध्यन/असाधारण विदा सम्बन्धी विवरण

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७३-१-१६
पुरा पढ्नुहोस

नि.से.नि. २०५० को नियम १०० को समितिको सिफारिस वारे

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७३-१-१६
पुरा पढ्नुहोस

नाता प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७३-१-१६
पुरा पढ्नुहोस

पहिलेको सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७३-१-१६

Last Update On: २०७३-१-१६
पुरा पढ्नुहोस

युजर लगईन र पासवर्ड सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७२-९-३०

Last Update On: २०७२-१०-६
पुरा पढ्नुहोस

पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता कसरी बनाउने ?

प्रकाशित मिती २०७२-९-१९

पि. आई. एस. को सामान्य प्रयोगकर्ता बनाउन  Click Here

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  " 10.1.22.9 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - आन्तरिक " मा connect गर्नुहोस् |

यदि तपाई नेपाल सरकारको सिंहदरवार स्थित Government Intranet बाहिरबाट connection गर्दै हुनुहुन्छ भने  "202.45.147.44 " अथवा " वेबसाइटको अनलाइन सेवाहरु भित्रको पि. आई. एस. लगईन - बाह्य …

Last Update On: २०७२-९-२०
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन पारित तथा ग्रेड एकिन गर्ने सम्बन्धि सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७२-६-१९

उपरोक्त विषयमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख)उपदफा २ बमोजिम काठमाडौ उपत्यकास्थित मन्त्रालय, आयोग,विभाग र कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन यस विभागबाट र जिल्ला स्थित कार्यालयका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित को.ले.नि.का.बाट तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उपत्यका बाहिरका केही कार्यालयबाट कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन र ग्रेड एकिनको लागि समेत बेला बेलामा यस विभागमा लेखि आउने भएकोमा यस विभागबाट उक्त कार्य नहुने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला को.ले.नि.का.बाटै तलबी प्रतिवेदन पारीत तथा ग्रेड एकिन गर्नु…

Last Update On: २०७२-६-१९
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

1 3 8 8 4 1 1