कार्यालयहरुको कोड

प्रकाशित मिती २०७७-५-३१

Last Update On: २०७७-५-३१
पुरा पढ्नुहोस

सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा ।

image
प्रकाशित मिती २०७७-५-२४

Last Update On: २०७७-५-२४
पुरा पढ्नुहोस

सम्पत्ति विवरण दर्ता नं. र संकेत नं. खोज्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-५-२१

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत GIDC को नेटवर्कमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई यस विभागको वेबसाईट(pis.gov.np)बाट सम्पत्ति विवरण दर्ता नं.  र संकेत नं. खोज्ने प्रकृयामा समस्या उत्पन्न भएकोले सो समस्या समाधान नभए सम्मको लागि उक्त विवरण विभागको वेबसाईट(pis.gov.np)मा गई "पी आइ एस लगिन - बाह्र्य" लिङ्कमा क्लिक गरी  सम्पत्ति विवरण दर्ता नं. खोज्नुहोस्  र संकेत नं. खोज्नुहोस्‌मा क्लिक गरी सो विवरणहरु खोज्न सकिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ । यसबाट तपाईहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति…

Last Update On: २०७७-५-२१
पुरा पढ्नुहोस

वि.स.२०७७ साल श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-५-१९

कृपया प्रगति विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-१९
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)को ढाँचाको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

Last Update On: २०७७-५-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

आ. व. २०७७/७८ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-९

Last Update On: २०७७-४-११
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. ७७/७८ को लागि यस विभागबाट मिति २०७७/०३/३० मा स्वीकृत भएको तलबी प्रतिवेदन फाराम

प्रकाशित मिती २०७७-३-३१

Last Update On: २०७७-३-३१
पुरा पढ्नुहोस

मिति २०७३/०४/०१ पश्चात पाउने १ दिन बराबरको प्राविधिक २ ग्रेड बापतको ग्रेड रकम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७७-३-३१

Last Update On: २०७७-३-३१
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७७-३-२५

Last Update On: २०७७-३-२५
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 6 9 0 2 0 0