२०७७ साल माघको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-११-५

Last Update On: २०७७-११-५
पुरा पढ्नुहोस

कार्यालयहरुको कोड

प्रकाशित मिती २०७७-११-२

कार्यालयहरुको कोड

Last Update On: २०७७-११-२
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी जरूरी सूचना-कोलेनिका सबै

प्रकाशित मिती २०७७-८-३०

Last Update On: २०७७-८-३०
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-१४

Last Update On: २०७७-८-१७
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-९

Last Update On: २०७७-८-९
पुरा पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-८-७

Last Update On: २०७७-८-७
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)को ढाँचाको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

Last Update On: २०७७-५-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

आ. व. २०७७/७८ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-८

Last Update On: २०७७-४-११
पुरा पढ्नुहोस

आ.व. ७७/७८ को लागि यस विभागबाट मिति २०७७/०३/३० मा स्वीकृत भएको तलबी प्रतिवेदन फाराम

प्रकाशित मिती २०७७-३-३१

Last Update On: २०७७-३-३१
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 8 7 6 2 7 9