२०७७ साल कार्तिकको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-९-१०

Last Update On: २०७७-९-१०
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-९-९

Last Update On: २०७७-९-९
पुरा पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-९-७

Last Update On: २०७७-९-७
पुरा पढ्नुहोस

२०७७ साल आश्विनको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-७-२०

Last Update On: २०७७-७-२०
पुरा पढ्नुहोस

२०७७ साल भाद्रको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-७-१२

Last Update On: २०७७-७-१९
पुरा पढ्नुहोस

२०७७ साल श्रावणको प्रगति विवरण

प्रकाशित मिती २०७७-७-१२

Last Update On: २०७७-७-१२
पुरा पढ्नुहोस

कार्यालयहरुको कोड

प्रकाशित मिती २०७७-६-२३

https://drive.google.com/file/d/1YUGKqGtJAPHN9jE2uYtOVz8dcuo8yodh/view?usp=sharing

Last Update On: २०७७-६-२३
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम(सिटरोल)को ढाँचा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)को ढाँचाको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)

Last Update On: २०७७-५-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

कृपया प्रदेश स्तरको संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

आ. व. २०७७/७८ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-९

Last Update On: २०७७-४-११
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 7 0 9 2 5 8